FÖRENINGEN SÄRÖS FRAMTID

En idéell förening för samhället Särö
NYHETERKONTAKT

Säröhus 

Detaljplanen ska pröva möjligheten för tillbyggnad av hotellets spaavdelning, utökade ytor för konferenslokaler samt nya hotellrum.

Nu kan du tycka till! Samrådet pågår mellan 22 augusti och 19 september 2023.

Samrådsmöte

Kommunen håller samrådsmöte om detaljplaneförslaget med tid för frågor. Tid och plats: 4 september klockan 18 på Säröhus
Anmälan: du anmäler dig via e-tjänst eller mejl samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se.

Bostäder Tornvillan Bukärr 1:9

Den 6 december 2022 presenteras ett nytt förslag om 20 bostäder på Bukärr 1:9 (berget mitt emot förskolorna där den gamla Tornvillan låg). Uppdraget från kommunen är att ta fram en detaljplan om 10-20 bostäder där fastighetsägare Brorstrom Hill AB tillsammans med kommunens planarkitekt och Willa Nordic valt att presentera en lösning för 20 bostäder.

Illustration Bukärr 1-9

Illustration Bukärr 1:9

Särös Framtid anser att det är en för stor förtätning och den stora huskroppen högst upp bryter horisontlinjen och förstör den fina utsikten från berget.

Särös Framtids skrivelse ang Nötegång 2:207

Särös Framtid har återkopplat på den planerade exploateringen av Nötegång 2:207 m.fl. Här är synpunkterna.

Inbjudan till möte den 16 och 17 juni kl 17-19 angående skissarbete inför samråd i detaljplanearbete, fastighet Nötegång 2:207 med flera

Kommunen bjuder tillsammans med exploatören in till möte för att diskutera ritningsförslag på ett 60-tal bostäder vid Nötegång.
Förslag på byggnation vid Nötegången

Förslag på byggnation vid Nötegången

Boviera i Särö

50 bostadsrättslägenheter planeras uppföras på ängen vid Bukärrsvägen med preliminärt tillträde 2024.

Föreningens skrivelse ang byggnation av 60 bostäder på Nötegången

Särös Framtids skrivelse till kommunen ang den planerade byggnationen av 60 bostäder på Nötegången.

Årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte 2020 torsdag 1 oktober 2020, kl 18.00 Särö Tennis Center, (vid Särö IK:s klubbhus).

Beslut om detaljplan Nötegången

Imorgon tisdag 2020-03-24 beslutar kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för
Nötegång 2:207, Nötegång 2:219 och Nötegång 2:75.

Nötegång

Planerad byggnation i Särö

Planerad byggnation i Särö

Planerad byggnation i Särö

Just nu är det flera storskaliga byggnationer i Särö på gång; Algusered, Nötegången, Boviera m.fl. Totalt över 250 bostäder. Se projekten samlade på vår interaktiva karta.

Summering 2019

Här är en summering vad Särös Framtid arbetat med under 2019

Synpunkter detaljplaneförslag Algusered 1:290

Särös Framtids synpunkter på detaljplaneförslaget för Algusered 1:290

Åtgärdsvalsstudie Stråket Väg 158

Workshop 2 – Pröva tänkbara lösningar
När: tisdag 15 oktober 2019 kl 09:00-14:30
Var: Särögården.

Välkommen till Särö Framtids Årsmöte 2019

När: tisdag 28 maj 2019 kl 18.00
Var: Särö Tennis Center, (mitt emot Särö IK:s klubbhus).

Samråd Algusered

Detaljplan för bostäder inom Algusered 1:290 i Särö

Samrådsmöte i Särö Skolas matsal den 8 april kl 18:00. Välkomna!

Karta Algusered

Detaljplanen ställs ut 26 mars – 28 april 2019 i stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuellaprojekt.

300 meter pålar om dagen skall slås ner

Pålningsarbetet för det nya äldreboendet är i full gång.

Äldreboende Pålningsarbete

Pålningsarbete

Föreningen Särös Framtid får löpande information från Erlandsson Bygg.

Markarbetet till äldreboendet har påbörjats

I veckan startade markarbetet för det nya äldreboendet i Särö.

Äldreboende Byggväg

En temporär byggväg uppförs just nu som skall användas av den tyngre byggtrafiken.

Föreningen Särös Framtid har arbetat intensivt under 2018 med frågor gällande det nya äldreboendet i Särö. Föreningen är bekymrad över den ökande trafiken och har haft flera möten med representanter från både kommunen och det kommunalt ägda bostadsföretaget Eksta som är exploatör. Särös Framtid har varit med och förhandlat fram ett antal viktiga trafikförbättringar.

NYA STORSKALIGA BYGGPLANER FÖR SÄRÖ

I kommunens nya broschyr ”Planerat bostadsbyggande för Kungsbacka kommun” presentatas nya storskaliga byggplaner i kommunen.

Nedan kan du läsa om vad närmast gäller för Särö.

Särö Centrum

Nötegången-Algusered
Munkekullen och äldreboende

TRAFIKKAOS VID SÄRÖ SKOLA

Busstrafik blandas med personbilstrafik, mopedister, cyklister och fotgängare. Hastigheten utanför skolan överskrids ofta. Skolbarn tvingas passera flera korsningar och utsätts för onödiga risker. Flera övergångar saknar markeringar för övergångsställe. Ett antal lampor kring skolan är trasiga. Föräldrar som lämnar sina barn tvingas parkera på avlämningszoner och gräsmattor i brist på parkeringar och flera använder sig av busslingan eftersom det känns naturligt att köra in på den.

Bebyggelsen i Särö Centrum är planerad att gå ända fram till skolans parkeringsplats vilket gör att reservutrymmet som idag finns där försvinner. Trafiken kommer att öka ytterligare i området. Dessutom planeras ytterligare en busslinga vid rondellen så reguljärtrafiken kommer att göra ett par turer med ca 100 meters avstånd. Inga planer finns för väg 158 som redan idag är drabbad av köbildning för de som pendlar till arbeten i Göteborg. Särös Framtid anser att infrastruktur och säkerheten för trafikanterna måste finnas på plats innan man funderar på storskaliga byggprojekt.

VILL DU VARA MED OCH PÅVERKA UTVECKLINGEN?

Om vi skall kunna påverka framtidens Särö måste vi bli fler som engagerar oss. Vilken arbetsgrupp vill du tillhöra? Anmäl ditt intresse genom att maila vår ordförande Sten-Åke Dahlqvist.

Känner du någon som inte är medlem så tar vi tacksamt emot nya medlemmar i vår förening. Be dem gå in här på vår hemsida, fylla i sina uppgifter och sätta in årsavgiften 200 kr.

Stormen ”Per” står som symbol för den storm av protester som bröt ut hösten 2005 när kommunen och politikerna planerade att uppföra 70 bostäder på en åker i Särö utan att beakta närboendes intressen och trafiksituationen.

Föreningen Särös Framtid…

…är en idéell förening vars syfte är att verka för en utveckling och utbyggnad av samhället Särö som tar hänsyn till befintlig bostadskaraktär, miljö och kulturella värden.

Stöd Särös Framtid!

Bästa sättet att stödja oss är att bli medlem. Ju fler vi blir desto starkare röst har vi. Avgiften är bara 200 kr per år och det är enkelt att bli medlem.

Vill du stödja föreningen ekonomiskt går det utmärkt att använda vårt Bankgironummer 480-6261

Har du inte fått kallelse till årsmöten mm trots att du är medlem?

Det kan bero på att vi inte har din e-postadress. Maila den till oss på adress sten-ake.dahlqvist@telia.com så missar du ingen viktig information framöver.

Interaktiv karta över planerade byggprojekt i Särö.

Just nu över 250 bostäder.