FÖRENINGEN SÄRÖS FRAMTID

En idéell förening för samhället Särö
NYHETERKONTAKT

Kungsbackabor överklagar mest – ”Vi måste bli bättre”

Mer än hälften av alla överklaganden som länsstyrelsen i Halland fått in det senaste året gäller Kungsbacka. Kungsbackabor överklagar mer än vad man gör i Halmstad, Varberg och Falkenberg tillsammans. Och i stadshuset är man självkritisk. – Vi måste bli bättre på att presentera vad vi ska bygga, säger samhällsbyggnadschefen.

Bara sedan första oktober förra året har länsstyrelsen i Halland stämplat in 189 olika överklaganden från Kungsbacka. Det handlar om allt från bygglov till startbesked, sanktioner och kontrollplaner, allt delar i olika byggprocesser runt om i kommunen. Motsvarande antal i Hallands största kommun, Halmstad, är bara 64 stycken. Faktum är att antalet ärenden från Kungsbacka är fler än vad Varberg, Falkenberg och Halmstad presterar tillsammans. Men att Kungsbackabor är bra på att överklaga är egentligen inget nytt. Redan 2012 blev det rubriker när Kungsbackas överklaganden bara överträffades av Göteborgarnas, enligt statistik från Boverket.

Bara sedan första oktober förra året har länsstyrelsen i Halland stämplat in 189 olika överklaganden från Kungsbacka. Det handlar om allt från bygglov till startbesked, sanktioner och kontrollplaner, allt delar i olika byggprocesser runt om i kommunen. Motsvarande antal i Hallands största kommun, Halmstad, är bara 64 stycken. Faktum är att antalet ärenden från Kungsbacka är fler än vad Varberg, Falkenberg och Halmstad presterar tillsammans. Men att Kungsbackabor är bra på att överklaga är egentligen inget nytt. Redan 2012 blev det rubriker när Kungsbackas överklaganden bara överträffades av Göteborgarnas, enligt statistik från Boverket.

NYA STORSKALIGA BYGGPLANER FÖR SÄRÖ

I kommunens nya broschyr ”Planerat bostadsbyggande för Kungsbacka kommun” presentatas nya storskaliga byggplaner i kommunen.

Nedan kan du läsa om vad närmast gäller för Särö.

Särö Centrum

Nötegången-Algusered
Munkekullen och äldreboende

TRAFIKKAOS VID SÄRÖ SKOLA

Busstrafik blandas med personbilstrafik, mopedister, cyklister och fotgängare. Hastigheten utanför skolan överskrids ofta. Skolbarn tvingas passera flera korsningar och utsätts för onödiga risker. Flera övergångar saknar markeringar för övergångsställe. Ett antal lampor kring skolan är trasiga. Föräldrar som lämnar sina barn tvingas parkera på avlämningszoner och gräsmattor i brist på parkeringar och flera använder sig av busslingan eftersom det känns naturligt att köra in på den.

Bebyggelsen i Särö Centrum är planerad att gå ända fram till skolans parkeringsplats vilket gör att reservutrymmet som idag finns där försvinner. Trafiken kommer att öka ytterligare i området. Dessutom planeras ytterligare en busslinga vid rondellen så reguljärtrafiken kommer att göra ett par turer med ca 100 meters avstånd. Inga planer finns för väg 158 som redan idag är drabbad av köbildning för de som pendlar till arbeten i Göteborg. Särös Framtid anser att infrastruktur och säkerheten för trafikanterna måste finnas på plats innan man funderar på storskaliga byggprojekt.

VILL DU VARA MED OCH PÅVERKA UTVECKLINGEN?

Om vi skall kunna påverka framtidens Särö måste vi bli fler som engagerar oss. Vilken arbetsgrupp vill du tillhöra? Anmäl ditt intresse genom att maila vår ordförande Sten-Åke Dahlqvist.

Känner du någon som inte är medlem så tar vi tacksamt emot nya medlemmar i vår förening. Be dem gå in här på vår hemsida, fylla i sina uppgifter och sätta in årsavgiften 200 kr.

Stormen ”Per” står som symbol för den storm av protester som bröt ut hösten 2005 när kommunen och politikerna planerade att uppföra 70 bostäder på en åker i Särö utan att beakta närboendes intressen och trafiksituationen.

Föreningen Särös Framtid…

…är en idéell förening vars syfte är att verka för en utveckling och utbyggnad av samhället Särö, som inte gör våld på rådande bostadskaraktär, miljö och kulturella värden.

Stöd Särös Framtid!

Bästa sättet att stödja oss är att bli medlem. Ju fler vi blir desto starkare röst har vi. Avgiften är bara 200 kr per år och det är enkelt att bli medlem.

Vill du stödja föreningen ekonomiskt går det utmärkt att använda vårt Plusgiro-konto 172 24 84-1.

Har du inte fått kallelse till årsmöten mm trots att du är medlem?

Det kan bero på att vi inte har din e-postadress. Maila den till oss på adress sten-ake.dahlqvist@telia.com så missar du ingen viktig information framöver.