Detaljplan för bostäder inom Algusered 1:290 i Särö

Detaljplanen ställs ut 26 mars – 28 april 2019 i stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuellaprojekt.

Samrådsmöte i Särö Skolas matsal den 8 april kl 18:00. Välkomna!

Algusered Illustrationskarta

Algusered Illustrationskarta

Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast 28 april 2019 till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka
eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se.
Ange diarienummer PL/2016:36, ditt namn, din fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter vid samråd eller senast under granskning.

För upplysning om detaljplanen kontakta
Planarkitekt Elin Kajander
0300-83 43 09
elin.kajander@kungsbacka.se

Kungsbacka Kommun
Öppettider stadshuset:
mån 8-18, tis-tors 8-17, fre 8-15
E-post: info@kungsbacka.se
Telefon: 0300-83 40 00
https://www.kungsbacka.se