Pålningsarbete äldreboendet

Särös Framtid har fått information om pålningsarbetet från Erlandsson Bygg.

 

Arbetsplatsinformation Särö Vård och Omsorgsboende, den 25 februari 2019

300 meter pålning om dagen

Så var vi igång med byggande av Särö Vård- och omsorgsboende. Under byggtiden kommer 80 lägenheter att ta form. Huset utförs i två plan. Fasaden utgörs av träpanel, tegel och till viss del fasadskivor. Generösa glaspartier kommer ge byggnaden mycket ljus och rymd. Yttertaken skall förses med sedum samt plåt. För att ta vara på solen kommer såväl solceller (el) som solfångare (vatten) att installeras. Vi är övertygade om att det kommer bli ett trivsamt hus.

Under ett par veckor har vår markentreprenör bladat av matjord på arbetsplatsen för att kunna bygga kranväg och etableringsplats.

Idag vid tiotiden dök våra pålentreprenörer upp. Efter att de etablerat pålkranen hann de slå cirka 200 meter pålar, innan de tog kväll. Framöver är målet att slå cirka 300 meter pålar om dagen. Det jobbet kommer pågå ca 2-3 veckor. Därefter tar våra betongarbetare över, för att forma, armera och gjuta bottenplattan.

I början av mars kommer våra ordinarie bodar ställas på plats. De kommer placeras öster om bygget ihop med våra containrar.

Sedan tidigare har vi placerat ut vibrationsmätare i området. Berörda fastighetsägare har blivit informerade. Det finns gränsvärden för hur stora vibrationer som tillåts. Om våra arbeten skulle komma upp i dessa värden, skickar mätarna ut ett sms till platschef, markchef och projektchef och arbetet avbryts omedelbart. Alla värden visar att vi håller oss inom tillåtna värden. Det finns inga avvikelser att rapportera.