Imorgon tisdag 2020-03-24 beslutar kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för
Nötegång 2:207, Nötegång 2:219 och Nötegång 2:75.

Beslutsunderlag finns här.

Nötegång

Nötegång