Här är en kort summering vad föreningen Särös Framtid åstadkommit under 2019.

 • I samband med byggandet av äldreboendet bredvid Särös Förskolor har föreningen Särös Framtid i tät dialog med kommunen fått igenom en säkrare väg för våra skolbarn till och från skolan genom att GC-vägarna skall få upphöjda övergångar över vägarna och förses med övergångsställ. Övergångarna skall också skyltas med herr gårman.
  Anslutning förslag 2

  Anslutning förslag 2

 • Kommunen planerade leda in all tung byggtrafik vid uppförandet av Särös Äldreboende via befintlig infart till förskolorna. Särös Framtid föreslog att en tillfällig infart skulle göras direkt från Västra Särövägen för att säkra barnens skolväg och att trafiken inte skulle påverka den befintliga morgon och eftermiddagsrusningen. Detta blev en mycket lyckad lösning och vi är glada att kommunen lyssnade på våra synpunkter!
 • Befintlig övergångsställ över Västra Särövägen korsningen Särö Lundaväg /mitt emot förskolorna) skall förstärkas för att få ner farten
 • Transformatorstationen mitt emot förskolorna flyttas just nu då Särös Framtid påtalat att den av kommunen föreslagna trafiklösningen förbi förskolorna i samband med infarten till Särö Äldreboende inte blev optimal. Transformatorstationen flyttas för att uppdateras och ge plats för parkering och en breddad infart
 • På Särös Framtids uppmaning har belysningen vid övergångsstället är utbytt till starkare led-lampor
 • Särös Framtid har ett antal gånger kontaktat kommunen för att rapportera om belysning som slutat fungera. Kommunen har mycket skyndsamt åtgärdat detta vilket varit toppen!
 • Särös Framtid har tillsammans med Bukärrs vägförening fått kommunen att göra en separat ÅVS (Åtgärdsvalsstudie) för Västra Särövägen med fokus på området från rondellen vid Särö Centrum till Olov Persvägen.
 • Särös Framtid har medverkat på 2 st ÅVS-möten som Trafikverket sammankallat till ang trafiksituationen på väg 158. Vi har en fantastiskt bra dialog med flera intressenter här och vi hoppas få till en bra lösning framöver
 • Särös Framtid har engagerat sig i den planerade utbyggnaden av Algusered 1:290 och har bl.a. inkommit med dessa synpunkter på detaljplanen.
 • Särös Framtid har haft ett antal styrelsemöten och medlemsmöten
 • Och så har vi lanserat den här nya hemsidan med ett bakomliggande CMS för att enklare kunna skapa innehåll och hålla sidan up-to-date!

Vill du stötta oss i vårt ideella arbete att bevaka våra intressen som bor i Särö med omnejd? Det gör du enklast genom att bli medlem.