Tisdagen den 15 oktober var representanter från Särös Framtid inbjudna till ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för väg 158. Vi diskuterade då tänkbara lösningar för att få till en bättre trafiksituation utmed väg 158.

Trafikverket, Kungsbacka kommun och Särös Framtid har tillsammans med Västtrafik, Trafikkontoret Göteborg, KE’S Bussar, Nya Hovås m.fl. intressenter träffats på Särögården. Anledningen till mötet var att samtala om Trafikverkets pågående ÅVS-utredning tillsammans med konsultbolaget WSP beträffande länsväg 158.

Daniel och Johan

Daniel Rytterqvist, representant från Särös Framtid och Johan Kustfolk, projektledare Trafikverket för ÅVS väg 158.

Ämnet för mötet:
ÅVS stråket väg 158
Workshop 2
”Pröva tänkbara lösningar”
.
Detta var möte nr 2 som Särös Framtid deltagit på i denna ÅVS. Det första som hölls i Nya Hovås lokaler den 28 mars 2019 syftade till att lyfta fram alla nuvarande problem. Dessa sammanställdes och presenterades på dagens möte.

Särös Framtid har sedan Informationsmötet den 20 september 2016 engagerat sig i att lösa trafikproblematiken beträffande såväl väg 158 som Västra Särövägen vilka båda förvaltas av Trafikverket.
SFs målmedvetna inställning och samarbetet med Kungsbacka kommun har nu resulterat i att vi i allra högsta grad är med i samtalen om hur vi kan förbättra situationen på båda vägarna. Dialogen mellan Trafikverket, Kungsbacka kommun och oss är nu den bästa tänkbara!

Detta innebär också att vi nu kan utveckla våra tankar och önskemål vad gäller förtätning av bostadsbyggandet i samhället Särö.
Vi avser nu att träffa politikerna i Kungsbacka kommun för att – mot bakgrund av den aktuella trafiksituationen – diskutera lämpligheten för nästa fas av utvecklingen i Särö som kommunen tänker sig, d.v.s. att förtäta området ytterligare kring Särö Centrum och Algusered.