Projektet Nötegången med ett 60-tal nya bostäder går nu in i nästa fas från Planarbete/uppstart till Samråd. Kommunen bjuder tillsammans med exploatören Skanska in till möte för att diskutera ritningsförslag.

Anmälan görs via mail till planarkitekt maria.brink@kungsbacka.se. Mötet kommer att hållas på plats den 16 och 17 juni mellan kl 17-19. Anmälan krävs och görs till grupp med start kl 17, kl 17.30, kl 18 eller kl 18.30. Ange gärna två alternativa tider i anmälan.

Samling vid ladan.

Förslag på byggnation vid Nötegången

Förslag på byggnation vid Nötegången

Översikt

Översikt

Relaterade inlägg:

Aktuella projekt – Nötegången på Kungsbacka.se

Detaljplan Nötegången

Översikt planerad byggnation i Särö

Har du frågor om planarbetet kan du höra av dig till Kungsbacka kommun
Maria Brink, planarkitekt, maria.brink@kungsbacka.se, 0300-83 43 98

Har du frågor till exploatören om deras byggprojekt kan du kontakta
Christina Ingelsten, christina.ingelsten@skanska.se eller Johan Franzén, johan.franzen@skanska.se
Skanskas växel: 010-448 00 00