Beslut detaljplan Nötegång

Imorgon tisdag 2020-03-24 beslutar kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Nötegång 2:207, Nötegång 2:219 och Nötegång 2:75. Beslutsunderlag finns här.

Planerad byggnation i Särö

Kungsbacka kommun har gett klartecken till flera storskaliga projekt och nya områden i Särö. Klicka på pinsen för mer information och direktlänkar till respektive projekt. Det rör sig om sammanlagt över 250 bostäder i olika utföranden.

Summering 2019

Här är en kort summering vad föreningen Särös Framtid åstadkommit under 2019. I samband med byggandet av äldreboendet bredvid Särös Förskolor har föreningen Särös Framtid i tät dialog med kommunen fått igenom en säkrare väg för våra skolbarn till och från skolan genom...

Synpunkter detaljplaneförslag Algusered 1:290

Beträffande detaljplaneförslag Algusered 1:290 har Särös Framtid skickat nedanstående synpunkter till samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se Särö 2019-12-06 Våra synpunkter som levererats in till Samhällsbyggnadskontoret via mail daterat den 26 april 2019 tycks inte...

ÅVS väg 158 tänkbara lösningar

Tisdagen den 15 oktober var representanter från Särös Framtid inbjudna till ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för väg 158. Vi diskuterade då tänkbara lösningar för att få till en bättre trafiksituation utmed väg 158. Trafikverket, Kungsbacka kommun och Särös Framtid har...