Skrivelse ang Nötegång 2:207

Särös Framtid har återkopplat på den planerade exploateringen av Nötegång 2:207 m.fl. Här är synpunkterna. Särö 2022-04-06 Till: Kungsbacka Kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka Förening Särös Framtids yttrande gällande detaljplanen för Nötegång 2:207...

Boviera i Särö

Ett Boviera är på gång att byggas i Särö. 50 bostadsrättslägenheter planeras uppföras på hagen/ängen vid Bukärrsvägen med preliminärt tillträde 2024. Man kan läsa om projektet på Boolis hemsida samt mer info på en sida de döpt till kopia bo aktivt Strängnäs som är en...

Nötegången

Genom vårt engagemang beträffande Kommunens planer på förtätning av bostadsbyggande i samhället Särö har vi nu också fått möjligheten att vara med och delta i utformningen av detaljplanen för Nötegång 2:207. Styrelsen för vår förening var med på det första mötet den...

Årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte den torsdag 1 oktober 2020, kl 18.00 Särö Tennis Center, (vid Särö IK:s klubbhus). Härmed kallas Du/Ni till årsmöte i föreningen Särös Framtid. Kallelsen skickas endast via e-post. Om Du känner någon medlem som inte har tillgång till e-post ser...

Beslut detaljplan Nötegång

Imorgon tisdag 2020-03-24 beslutar kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Nötegång 2:207, Nötegång 2:219 och Nötegång 2:75. Beslutsunderlag finns här.