Arbetsplatsinformation Särö VooB v20

Löpande information från Erlandsson Bygg ang byggnation av nytt äldreboende i Särö. På vår arbetsplats på Särö fortskrider arbetena enligt plan. Just nu pågår schaktningsarbeten på den nordvästra delen av huset. Anläggarna gräver ner avlopp, dagvattenledningar,...

Arbetsplatsinformation Särö VooB v13

Löpande information från Erlandsson Bygg ang byggnation av nytt äldreboende i Särö. Samtliga pålar är nu på plats på Särö Vård- och omsorgsboende. Totalt slog vi ner 319 betongpålar ner till fast berg. Med en medellängd på ca 9 meter ger det nästan 3 km pålar. På ett...
Samråd Algusered

Samråd Algusered

Detaljplan för bostäder inom Algusered 1:290 i Särö Detaljplanen ställs ut 26 mars – 28 april 2019 i stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuellaprojekt. Samrådsmöte i Särö Skolas matsal den 8 april kl 18:00. Välkomna! Eventuella synpunkter ska ha...