Summering 2019

Här är en kort summering vad föreningen Särös Framtid åstadkommit under 2019. I samband med byggandet av äldreboendet bredvid Särös Förskolor har föreningen Särös Framtid i tät dialog med kommunen fått igenom en säkrare väg för våra skolbarn till och från skolan genom...

Synpunkter detaljplaneförslag Algusered 1:290

Beträffande detaljplaneförslag Algusered 1:290 har Särös Framtid skickat nedanstående synpunkter till samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se Särö 2019-12-06 Våra synpunkter som levererats in till Samhällsbyggnadskontoret via mail daterat den 26 april 2019 tycks inte...

ÅVS väg 158 tänkbara lösningar

Tisdagen den 15 oktober var representanter från Särös Framtid inbjudna till ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för väg 158. Vi diskuterade då tänkbara lösningar för att få till en bättre trafiksituation utmed väg 158. Trafikverket, Kungsbacka kommun och Särös Framtid har...

Arbetsplatsinformation Särö VooB v20

Löpande information från Erlandsson Bygg ang byggnation av nytt äldreboende i Särö. På vår arbetsplats på Särö fortskrider arbetena enligt plan. Just nu pågår schaktningsarbeten på den nordvästra delen av huset. Anläggarna gräver ner avlopp, dagvattenledningar,...

Arbetsplatsinformation Särö VooB v13

Löpande information från Erlandsson Bygg ang byggnation av nytt äldreboende i Särö. Samtliga pålar är nu på plats på Särö Vård- och omsorgsboende. Totalt slog vi ner 319 betongpålar ner till fast berg. Med en medellängd på ca 9 meter ger det nästan 3 km pålar. På ett...