Ett Boviera är på gång att byggas i Särö.

50 bostadsrättslägenheter planeras uppföras på hagen/ängen vid Bukärrsvägen med preliminärt tillträde 2024.

Man kan läsa om projektet på Boolis hemsida samt mer info på en sida de döpt till kopia bo aktivt Strängnäs som är en kopia på Rindö som är en kopia på Öckerö som är en kopia på Tyresö som är en kopia på Mölnlycke som verkar vara ursprungssidan 😃 red anmärkning. Dock ingen info än på kommunens sida för Aktuella projekt.

Artikel i Norra Halland från 22 januari 2020.