Årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte den torsdag 1 oktober 2020, kl 18.00 Särö Tennis Center, (vid Särö IK:s klubbhus). Härmed kallas Du/Ni till årsmöte i föreningen Särös Framtid. Kallelsen skickas endast via e-post. Om Du känner någon medlem som inte har tillgång till e-post ser...

Beslut detaljplan Nötegång

Imorgon tisdag 2020-03-24 beslutar kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Nötegång 2:207, Nötegång 2:219 och Nötegång 2:75. Beslutsunderlag finns här.

Planerad byggnation i Särö

Kungsbacka kommun har gett klartecken till flera storskaliga projekt och nya områden i Särö. Klicka på pinsen för mer information och direktlänkar till respektive projekt. Det rör sig om sammanlagt över 250 bostäder i olika utföranden.

Summering 2019

Här är en kort summering vad föreningen Särös Framtid åstadkommit under 2019. I samband med byggandet av äldreboendet bredvid Särös Förskolor har föreningen Särös Framtid i tät dialog med kommunen fått igenom en säkrare väg för våra skolbarn till och från skolan genom...

Synpunkter detaljplaneförslag Algusered 1:290

Beträffande detaljplaneförslag Algusered 1:290 har Särös Framtid skickat nedanstående synpunkter till samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se Särö 2019-12-06 Våra synpunkter som levererats in till Samhällsbyggnadskontoret via mail daterat den 26 april 2019 tycks inte...