Synpunkter detaljplaneförslag Algusered 1:290

Beträffande detaljplaneförslag Algusered 1:290 har Särös Framtid skickat nedanstående synpunkter till samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se Särö 2019-12-06 Våra synpunkter som levererats in till Samhällsbyggnadskontoret via mail daterat den 26 april 2019 tycks inte...
Samråd Algusered

Samråd Algusered

Detaljplan för bostäder inom Algusered 1:290 i Särö Detaljplanen ställs ut 26 mars – 28 april 2019 i stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuellaprojekt. Samrådsmöte i Särö Skolas matsal den 8 april kl 18:00. Välkomna! Eventuella synpunkter ska ha...