Löpande information från Erlandsson Bygg ang byggnation av nytt äldreboende i Särö.

På vår arbetsplats på Särö fortskrider arbetena enligt plan. Just nu pågår schaktningsarbeten på den nordvästra delen av huset. Anläggarna gräver ner avlopp, dagvattenledningar, radonslangar och markrör för eldragning. De har haft en fin och torr vår, vilket underlättar deras arbeten väsentligt. Enligt tidplanen kommer de avsluta det första skedet av entreprenaden under juni månad. De kommer sedan tillbaka när det dags för finplanering, grässådd och plantering när vi haft semester 2020. Det känns avlägset nu, men rätt som är så är det dags.

Nytt sedan sist är att betongentreprenören har etablerat sig på arbetsplatsen. De har inlett sitt arbete med att forma och armerar på den östra delen av huset. Kantbalkar och hissgropar, som ligger djupare än betongplattan, har vi börjat gjuta. Det stora betonggjobbet inleds med gjutningen av bottenplattan. Det kommer göras i etapper. Preliminärt kommer plattan att gjutas vecka 22. Den gjuts i totalt sex etapper. Bottenplattan kommer vara färdigjuten i sin helhet senast v 32.

Kran finns på plats sedan någon vecka tillbaka. Just nu är det främst betongentreprenören som nyttjar den i sitt arbete.

Efter semestern börjar stommen klättra uppåt och huset ta form. Den utgörs av massiva betongväggar, gjutna i fabrik. Det är mycket betong i huset. Alla lägenhetsskiljande väggar, samt alla korridorväggar i boendedelarna utgörs av betong. Valven utgörs av håldäck i betong, också dessa förtillverkade på fabrik. I stora drag pågår detta moment mellan semestern och nyår.

Våra utplacerade vibrationsmätare visar att vi håller oss inom tillåtna värden. Det finns inga avvikelser att rapportera.