Löpande information från Erlandsson Bygg ang byggnation av nytt äldreboende i Särö.

Samtliga pålar är nu på plats på Särö Vård- och omsorgsboende. Totalt slog vi ner 319 betongpålar ner till fast berg. Med en medellängd på ca 9 meter ger det nästan 3 km pålar. På ett fåtal ställen var det så grunt så att betongen fick ersättas av stålpålar. Samtliga pålar är kapade i rätt höjd. Såg i den lilla roboten som gjorde det? En fiffig maskin som är fantastisk ur arbetsmiljösynpunkt. Förr kapades betongpålar för hand, med betongdamm och stora risker för arbetsmiljöskador som följd.

Fjärrvärmen in i huset ligger på plats. Den är provtryckt och isolerad.

Den senaste tiden har våra anläggare jobbar vidare med detaljschakt under bottenplattan. Det kommer vara 40 lägenheter i bottenvåningen. Till det kommer ett storkök, en entréyta och samlingslokaler med WC. Det gör att det är mängder med avloppsrör som skall upp i betongen.

Betongarna är den yrkesgrupp som står näst på tur att börja. De kommer etablera sig under kommande vecka. Armeringsställ och armeringsklipp skall ställas på plats. Upplagsytor skall iordningsställas. Containrar och elcentraler ställas ut. När anläggarna och rörläggarna sedan är klara är det dags för betongarna att börja forma, armera och gjuta. Vi räknar med att det momentet påbörjas under andra halvan av april.

Arbetet med att grusa upp en yta för parkering av bilar för byggets personal har skett.

Vår utplacerade vibrationsmätare visar att vi håller oss inom tillåtna värden. Det finns inga avvikelser att rapportera.

Vi kommer månadsvis skicka ut information till Er. Finns det andra som Ni anser vara berörda av informationen så skicka deras mejladresser till sara.frolander@erlandssonbygg. Vi utökar distributionslistan undan för undan.

Önskar Er alla en helg fylld av sol och värme!!

Sara F, Erlandsson Bygg